“Al-kullan-at" eylemlerini takip eden doğrusal ekonominin aksine döngüsel ekonomi; atık oluşumunu ve kirliliği azaltmayı, ürün ve materyallerin en yüksek fayda ile döngüselliğini sağlamayı ve doğanın yenilenmesini prensip edinen ekonomik modeldir.
Sürdürülebilir gıda sistemleri geliştirmek ve gıdanın ekosistemler üzerindeki etkisini gözlemlemek iklim krizi ile mücadelede önemli bir yere sahiptir.
B Corp, küresel bir sertifikasyon ağı olup finansal değerlere ek olarak yüksek çevresel ve sosyal performanslara sahip olan ve bağı olan tüm paydaşlar için yarattığı değeri hesap verebilir ve şeffaf bir şekilde ortaya koyan şirketleri bünyesinde barındırır.
Dünya adına etki odaklı çalışan ve bu doğrultuda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı pusula edinen bir sosyal girişimcilik hikayesi: Fazla
Gelin birlikte fazlayı faydaya dönüştürelim.