B Corp, küresel bir sertifikasyon ağı olup finansal değerlere ek olarak yüksek çevresel ve sosyal performanslara sahip olan ve bağı olan tüm paydaşlar için yarattığı değeri hesap verebilir ve şeffaf bir şekilde ortaya koyan şirketleri bünyesinde barındırır.
Dünya adına etki odaklı çalışan ve bu doğrultuda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı pusula edinen bir sosyal girişimcilik hikayesi: Fazla
Gelin birlikte fazlayı faydaya dönüştürelim.