Türkiye’de Sürdürülebilirlik Raporlaması Zorunlu Hale Geldi

Fazla

Yazar

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu aldığı yeni karar doğrultusunda işletmeler için sürdürülebilirlik raporlamasını zorunlu hale getirdi ve bu kapsamda Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’nı yayımladı. 

Sürdürülebilirlik Raporlaması Zorunlu Hale Geldi

29 Aralık 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2024 itibariyle yürürlüğe giren karar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu işletmelerin sürdürülebilirlik ile ilgili süreçlerini, risklerini ve fırsatlarını açıklamasını zorunlu hale getirdi ve bu kapsamda uygulamada birliği sağlamak ve uluslararası alanda geçerlilik oluşturmak adına Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’nı (TSRS) yayımladı. 

Sürdürülebilirlik Raporlaması Kapsamında Neler Var?

Bir işletmenin kısa, orta ve uzun vadede nakit akış yaratma yeteneğinin; içinde bulunduğu değer zinciri boyunca etkileşimde olduğu müşteriler, toplum, çevre ve ekonomi üzerinde bıraktığı etki ile önemli bir bağı olduğunu (bknz. paydaş yönetimi*) vurgulayan bu karar doğrultusunda işletmelerin 4 temel başlıkta raporlama yapması bekleniyor:

Yönetişim: İşletmenin sürdürülebilirlik ile ilgili risk ve fırsatlarını takip etmek ve yönetmek adına kullandığı yönetişim süreçlerini ve prosedürlerini anlamayı amaçlar. 

Strateji: İşletmenin belirlediği risk ve fırsatları yönetme stratejisini anlamayı amaçlar, bu risk ve fırsatların işletmenin değer zinciri ve iş modeli üzerindeki etkisini kapsar. 

Risk Yönetimi: İşletmenin sürdürülebilirlik ile ilgili belirlediği riskleri ve fırsatları, genel risk yönetimi sürecine entegre edip etmediğini anlamayı amaçlar.  

Metrikler ve Hedefler: İşletmenin kendi bünyesinde belirlediği hedeflere ve mevzuat tarafından belirlenen hedeflere yönelik performansını anlamayı amaçlar. 

*Hatırlatma: B Corp Nedir? 4 Adımda B Corp Olmak yazımızda değindiğimiz gibi şirketlerin aldıkları kararlar ve aksiyonlar sonucu sadece hissedarları değil; çalışanları, değer zinciri boyunca iletişimde oldukları müşterileri, tedarikçileri ve içinde bulundukları toplum ve çevre üzerinde bıraktıkları etkiyi değerlendirmelerine paydaş yönetimi ya da fayda yönetimi denilmektedir.

Geçiş Döneminde İşletmeleri Neler Bekliyor?

Geçiş dönemi için açıklanan hükümler arasında şunlar bulunuyor:

İşletmelerin sunduğu raporlamalarda açıkladıkları tüm tutarlar için bir önceki dönem ile karşılaştırmaları bilgi vermeleri kapsam gereği zorunlu hale gelirken ilk raporlama döneminde bu zorunluluğa uyulması beklenmiyor.

İşletmelerin TSRS’leri uyguladıkları ilk yıllık raporlama döneminde sürdürülebilirlik raporlarını o döneme ait finansal raporlarını yayınladıktan sonra yayımlamaları uygun görülüyor.

Bununla birlikte şirketlerin, TSRS’yi uyguladığı ilk iki yıl içinde raporlamalarında Kapsam 3 sera gazı emisyonlarını açıklanma zorunluluğu bulunmuyor.

Raporlama Kapsamına Kimler Dahil Edildi?

Düzenlenen kanuna göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun denetimine tabi tutulan işletmeler dışında kalan kurumların raporlama yapma zorunluluğu olup olmadığını belirlemek adına 3 kriter belirlendi:

1. Aktif toplamı 500 Milyon Türk Lirası

2. Yıllık net satış hasılatı 1 Milyar Türk Lirası

3. Çalışan sayısı 250 kişi

Bu kriterlerden en az ikisini, art arda iki raporlama döneminde geçen kurumların TSRS doğrultusunda raporlama yapmaları bekleniyor. 

Beğen ve Paylaş

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Gelin birlikte fazlayı faydaya dönüştürelim.