Present and Future of Holistic Waste Management

Bu rapor, küresel atık sorununa dikkat çekmek amacıyla öncelikle gıda kaybı ve israfına odaklanarak gıda atığı yönetiminde sürdürülebilir ve bütünsel bir yaklaşım benimsemenin önemini vurgulamak amacıyla hazırlanmıştır. Bütünsel atık yönetim sistemlerini oluşturmanın temel unsurlarına odaklanan rapor, tedarik zincirinin tüm paydaşlarının sorumlu gıda sistemleri oluşturma hedefine ulaşmasına rehberlik etmeyi amaçlamaktadır ve bu doğrultuda Gıda Kazanımı Hiyerarşisi’ne vurgu yapılmaktadır.

Ayrıca, İspanya’nın gıda atığı istatistiklerini, atığı azaltma ve yönetme konusunda aldığı önlemleri kapsamakta; yasaları ve yönetmelikleri, kampanyaları ve döngüsel ekonomi modeline uygun olarak aldığı önlemleri içermektedir.

Haydi! Bugün sahip olduğumuz kaynakları ve uzmanlığı birleştirelim, sürdürülebilir ve adil bir gelecek inşa edelim ve Dünya’mızı birlikte kurtaralım!

Gelin birlikte fazlayı faydaya dönüştürelim.