Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Fazla Anonim Şirketi (“FG” veya “Şirket”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz

 • Çalışanlarımızı,
 • Çalışanlar Adaylarımızı,
 • Gerçek Kişi Müşterilerimizi,
 • Tüzel Kişi Müşterilerimizin Çalışanlarını/Yetkililerini,
 • Tüzel Kişi Tedarikçilerimizin Çalışanlarını/Yetkililerini,
 • Dernek Görevlilerini,
 • İnternet Sitesi Ziyaretçilerini,
 • Uygulama Kullanıcılarımızı ve
 • Sosyal Medya Kullanıcılarını

bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

1. Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Çalışanlarımız
Çalışanlara ait kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece çalışanlarımızın erişebileceği şekilde Şirket bünyesinde yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

Dilerseniz işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan başvuru yöntemlerinden birisini kullanarak işlenen kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi iletebilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

Çalışan Adaylarımız
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
 • Kimlik Verisi
 • İletişim Verisi
 • Mesleki Deneyim Verisi
 • Referanslara İlişkin Bilgiler
 • Askerlik Durum Bilgisi
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Referans araştırması
Hukuka Uyguluk Sebebi:

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Dernek Görevlisi
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
 • Kimlik Verisi
 • İletişim Verisi
 • Diğer (Dernek ismi)
 • Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
Hukuka Uyguluk Sebebi:

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Tüzel Kişi Müşterimizin Çalışanları/ Yetkilileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
 • Kimlik Verisi
 • İletişim Verisi
 • Müşteri İşlem Bilgisi
 • Lokasyon Verisi
 • İşlem Güvenliği Verisi
 • Diğer (firma bilgisi, bağış türü/miktarı, kullanıcı adı, talep/şikâyet bilgisi, ödül bilgisi, ürün verisi)
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Kullanıcı Hareketlerinin Takibi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • Cari Hesap Açılışının Yapılması
 • Fiyat Konumlandırması ve Pazar Araştırması Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Kullanıcı Hareketlerinin Takibi
Hukuka Uyguluk Sebebi:

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve açık rıza (kullanıcı hareketlerinin takibi ve lokasyon takibi).

Gerçek Kişi Müşterilerimiz
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
 • Kimlik Verisi
 • İletişim Verisi
 • Finans Verisi
 • Müşteri İşlem Verisi
 • Diğer (firma adı, bağış türü/miktarı, talep/şikâyet bilgisi)
 • Lokasyon Verisi
 • İşlem Güvenliği Verisi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerin Yürütülmesi
 • Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkilerinin Yönetimi Süreçlerinin Yönetimi
 • Mal-Hizmet Üretimi ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep/Şikayetlerin Takibi
 • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Kullanıcı Hareketlerinin Takibi
Hukuka Uyguluk Sebebi:

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve açık rıza (kullanıcı hareketlerinin takibi ve lokasyon takibi).

Tüzel Kişi Tedarikçilerimizin Çalışanları/Yetkilileri 
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
 • Kimlik Verisi
 • İletişim Verisi
 • Diğer (firma adı, plaka bilgisi)
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Hukuka Uygunluk Sebebi:

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

İnternet Sitesi Ziyaretçileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
 • Kimlik Verisi
 • İletişim Verisi
 • İşlem Güvenliği Verisi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Potansiyel Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Kullanıcı Hareketlerinin Takibi
Hukuka Uygunluk Sebebi:

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve açık rıza (kullanıcı hareketlerinin takibi).

Ziyaretçilerimiz
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
Hukuka Uygunluk Sebebi:

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Sosyal Medya Kullanıcıları 
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
 • Diğer (kullanıcı adı, talep/şikâyet bilgisi, ödül bilgisi)
 • Müşteri İlişkilerinin Yönetimi Süreçlerinin Yönetimi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
Hukuka Uygunluk Sebebi:

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Uygulama Kullanıcılarımız
Uygulamamız aracılığıyla işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiye fazlagida.com adresinden ulaşabilirsiniz.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; basılı ve elektronik formlar, sözleşmeler, özgeçmiş, e-posta, fatura, bilişim sistemleri, elektronik cihazlar, kartvizit, sosyal medya hesaplarımız, referanslar ve ilgili kişi tarafından temin edilen belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

Kişisel verileriniz,

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, şirket içi belge yönetiminin sağlanması amaçlarıyla açık rızanıza dayalı olarak yurt dışında bulunan bulut hizmet sağlayıcılarına;
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi hukuki sebebine dayalı olarak yetkili kurum ve kuruluşlara;
 • Nakliye organizasyonunu aksamadan yürütmek için ilgili paydaşlar arasında koordinasyonun sağlanması ve lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak tedarikçilerimize;
 • Bağış operasyonunu yürütmek için ilgili paydaşlar arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla dernekler ile alıcı-satıcı müşterilerimize

aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verileriniz ile İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

5. Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte FG’ye bizzat başvurarak,
 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Maya Meridien İş Merkezi, Akat Mah., Ebulula Mardin Cad., No:16 K:6 Beşiktaş, İstanbul adresimize posta yoluyla göndererek,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir dilekçe ile FG’ye ait Whole Surplus [email protected] adresine e-posta göndererek,
 • Tarafınıza ait KEP adresinden, imzalanmış bir dilekçe ile FG’ye ait [email protected] adresine göndererek iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere internet sitemizden de ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu‘ nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.