Gıda

Gıda, dünya üzerindeki tüm canlıların en temel ihtiyacı; yaşamın kaynağı. Bu en değerli hazine aynı zamanda tüm dünyayı tek bir paydada toplama gücünü de içinde barındırıyor. Fakat insanlık olarak her yıl ürettiğimiz gıdanın 3’te 1’ini israf ediyoruz. Bugün ürettiğimiz her 100 gıdadan 14’ü hasat ve perakende adımları arasında israf olurken 17’si perakende, yemek hizmeti ve ev gibi bireysel tüketicilere dokunan adımlarda atığa dönüşüyor. Bu israfın ardında tedarik zinciri boyunca karşılaşılan kısıtlı altyapı çalışmaları, yetersiz lojistik ve depolama sistemleri, üretim ve tedarik planında yaşanan sıkıntılar ve doğru gelişmeyen tüketici alışkanlıkları yatıyor.

Gıda Endüstrisi ve Etkileri

İŞİMİZİN
TEMELİNDE
GIDA VAR

Fazla Gıdaları Faydaya Dönüştürdüğümüz Servislerimiz

Kurumların çeşitli sebepler ile standart satış kanalından satamadığı, stoklarında yaşlanan fazla gıdalarını tedarik ediyor; bu gıdaları yeni alıcı kitleleriyle buluşturuyoruz. Hem tedarikçiler hem alıcılar için finansal avantaj sağlarken gerçekleşen satışlar aracılığıyla gıdaları israf olmaktan kurtararak çevresel fayda yaratıyoruz.

Dijital altyapımız, geniş paydaş ekosistemimiz ve Türkiye’nin dört bir yanına ulaşan gıda bankacılığı ağımız ile fazla gıdaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor; kurumların sosyal etkisini güçlendirirken fazlayı sosyal, çevresel ve finansal faydaya dönüştürüyoruz.

Kurumların insan tüketimi için uygun olmayan fazla gıdalarını ürün kategorisi fark etmeksizin dijital platformumuz aracılığıyla ve uzman kadromuzun desteğiyle hayvan yemi üretiminde kullanarak döngüsel ekonomiye kazandırıyoruz.

Kurumların insan ve hayvan tüketimi için uygun durumda olmayan fazla gıdalarını fayda odaklı Geri Dönüşüm servisimiz ile tek nokta üzerinden döngüsel ekonomiye kazandırıyor, kurumlara finansal avantaj sağlarken çevresel etkilerini pozitife çeviriyoruz.

Profesyonel mutfaklarda gıdanın hangi aşamada ve ne miktarda atığa dönüştüğünü öğün, ürün ve maliyet bazında ölçen Akıllı Tartı Sistemi ile atık oluşumunu takip ediyor; sistemin topladığı verilerle oluşturulan raporlar sayesinde atık azaltıcı aksiyonları mümkün kılarak kurumların satın alım maliyetlerini ve karbon emisyonunu azaltıyoruz.

Fazla İyi uygulaması ile yerel işletmelerin gün içerisinde satılma şansı bulamayan ürünlerini sürpriz kutularda kategorilerine uygun şekilde bir araya getiriyoruz. İşletmelerin, raflarında müşterilerle buluşmayı bekleyen fazla gıdalarını indirimli fiyatlarla tüketiciler ile buluşturuyor, gıda erişilebilirliğini artırırken israfı önlüyoruz.

Uzman kadromuz tarafından kurumların ihtiyacına özel hazırlanan Sürdürülebilirlik Danışmanlığı hizmetlerimiz ile kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerini aksiyona dönüştürüyoruz. Geliştirdiğimiz hizmetler aracılığıyla kurumların somut, uzun vadeli ve pozitif etki yaratmasını sağlıyor; kurumsal kimliklerini ve iletişimlerini güçlendiriyoruz.

Haydi birlikte fazlayı faydaya çevirelim, atığı önleyelim.