Olcay Silahlı

Dünya'yı biz kurtaracağız.

Olcay Silahlı
Fazla, Kurucu Ortak ve CEO

Dünya'mızı kurtarma hedefiyle bu yola çıktık.​

2016 yılında Dünya adına etki odaklı çalışırken sürdürülebilir bir iş modeli geliştirme ve bu anlamda Türk gençlerine örnek olma misyonu ile yola çıktık. Bu doğrultuda teknoloji tabanlı bütünsel atık azaltımı ve yönetimi çözümleri geliştirdik; fazla ürünleri en yüksek çevresel, sosyal ve finansal fayda ile döngüsel ekonomiye kazandırdık. 

Yola çıktığımız günden bu yana veriye dayalı etki yaratmanın yanı sıra küresel problemlere karşı ülkemizdeki farkındalığı geliştirme, bilinci aksiyona dönüştürme ve Dünya’mızı kurtarmak için gençliğe ilham olma sorumluluğunu da kararlılıkla üstlendik. Birlikte yürüdüğümüz herkesin tüm potansiyelini ortaya çıkarabileceği ve günden güne gelişim gösterebileceği eşi benzeri olmayan bir ekosistem yarattık.  

Yetkinliğimizi israfla mücadeleye adarken etki yaratılması gereken her noktada varlığımızı gösterdik, Dünya’nın ihtiyaç duyduğu dönüşümü tetiklemek için her zaman cesur adımlar attık. Koşullara aldırmaksızın etki odağıyla durmadan çalıştık ve işimizin ehli olduk. Böylece ekosistemimizin sınırlarını etkiyle büyütmeye devam ettik.

Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile, ana hedefimiz bu olmasa da, Dünya’nın en prestijli ödüllerini ülkemize getirmenin gururunu birçok kez yaşadık. Bugün geldiğimiz noktada Fazla olarak faaliyetlerimizi küresel ölçeğe taşımak ve ülkemizi temsil ediyor olmak onuruna ulaştık.  

Bugün bu noktaya gelmemizde emeği geçen tüm paydaşlarımıza; bu yolda bizimle yürümüş olan ve yürümeye devam eden tüm çalışanlarımıza ve inançla yanımızda duran tüm destekçilerimize teşekkür ederim.

Kağıt Görseli
Mektup Görseli
Olcay Silahlı
Fazla, Kurucu Ortak ve CEO