Müşteri Çalışanı ve Müşteri Yetkilisi Açık Rıza Metni

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca   

Müşteri Çalışanı ve Müşteri Yetkilisi Açık Rıza Metni 

Kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca Fazla Gıda Anonim Şirketi (“F” veya “Şirket”) tarafından işlenen kişisel verilerime ilişkin olarak, kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren haller haricinde kişisel verilerimin işlenmesi ve/veya aktarılması bakımından Şirket ile paylaşmış olduğum;   

Kişisel verilerimin bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, şirket içi bilgi ve belge yöntemi ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla yurt dışında bulunan bulut hizmet sağlayıcılara aktarılmasına F tarafından aydınlatma metni ile bilgilendirildikten sonra bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.  

 

Lokasyon bilgilerimin iş faaliyetleri ve stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi ile mal – hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yönetimi amacıyla işlenmesine F tarafından aydınlatma metni ile bilgilendirildikten sonra bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

 

İşlem güvenliği verilerimin kullanıcı hareketlerinin takibi ve müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla takip çerezleri kullanılarak işlenmesine F tarafından aydınlatma metni ile bilgilendirildikten sonra bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.