KVKK – Çalışan Açık Rıza Metni

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca   

Çalışan Adayı Açık Rıza Metni  

Kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca, Fazla Gıda Anonim Şirketi (“FG” veya “Şirket”) tarafından işlenen kişisel verilerime ilişkin olarak, kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren haller haricinde kişisel verilerimin işlenmesi ve/veya aktarılması bakımından Şirket ile   

iş başvurusu kapsamında paylaşmış olduğum kişisel verilerimin bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve şirket içi bilgi ve belge yönetiminin sağlanması amacıyla yurt dışında bulunan bulut hizmet sağlayıcılara aktarılmasına FG tarafından aydınlatma metni ile bilgilendirildikten sonra bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi kabul ederim.