ATIK YÖNETİMİNİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ

Teknoloji tabanlı bütünsel atık yönetim çözümlerimiz ile atık oluşumunu kaynağında önlüyor, oluşan atıkların en yüksek çevresel, sosyal ve ekonomik fayda ile döngüsel ekonomiye kazanımını sağlıyoruz.

Dünya genelinde her yıl 2 milyar ton evsel atık oluşuyor.

Bugün insanlık olarak yaklaşık 2 Dünyamız varmış gibi yaşıyor; üretim döngülerinde kaynak kullanımına yeterince dikkat etmiyor, tüketim alışkanlıklarımız ile yerkürenin tolere edebileceğinden daha fazla atık oluşturuyoruz.
Gün geçtikçe artan atık miktarı ve bu atıkların güvenli ve sürdürülebilir şekilde yönetilmiyor olması
bugün hepimizi sosyal, çevresel ve finansal açılardan etkiliyor.

Şimdi bu gidişata “Dur!” deme ve Dünyamızı kurtarma zamanı.
Noktalar

Fazla Ürünleri Döngüsel Ekonomiye Kazandırıyoruz

Atık oluşumunu kaynağında azaltmak ve oluşan atığın en yüksek ekonomik, çevresel ve sosyal fayda ile geri kazanımını sağlamak adına teknoloji tabanlı, bütünsel çözümler geliştiriyoruz. Gıdadan tekstile, ambalajdan kimyasala tüm fazla ürünleri döngüsel ekonomiye kazandırıyoruz. Üretici, distribütör, perakende, yeme-içme sektörü ve bireysel tüketiciler dahil olmak üzere tedarik zincirinde yer alan tüm paydaşlara farklı çözümler sunarak atık azaltımı ve yönetimini mümkün kılıyoruz.

Nasıl yapıyoruz?

Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı tarafından yayınlanan “Gıda Kazanımı Hiyerarşisi” doğrultusunda geliştirdiğimiz bütünsel atık yönetim yaklaşımımızı işimizin kalbine koyuyoruz. Paydaşlarımızın süreçlerine ve ellerindeki fazla ürünlerin durumuna göre hiyerarşideki en uygun adımı tespit ediyor, bu adımda sunduğumuz servislerimizle atık oluşumunu engelliyor ya da oluşan atığı en yüksek fayda ile değerlendiriyoruz.

Geniş bir paydaş ekosistemi yöneterek
tedarik zincirinin her adımı için çözüm üretiyoruz.

Geniş ekosistemimiz hem elinde fazla ürünü olan hem de bu fazla ürünleri değerlendirebilecek paydaşları barındırırken teknoloji tabanlı servislerimiz ile en uygun paydaşları bir araya getiriyor, fazla ürünlerden en yüksek faydanın yaratılmasını sağlıyoruz.

Noktalar
Noktalar

Fazla’yı Paydaşlarından Dinleyin

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Dünya çapında desteklenen ilk Türk girişim olmanın gururunu yaşıyoruz.

Yola çıkarken Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan 12.3: 2030’a kadar perakende ve tüketici düzeylerinde kişi başına düşen küresel gıda atığının yarıya indirilmesi ve hasat sonrası kayıplar dahil üretimdeki ve tedarik zincirlerindeki gıda kayıplarının azaltılması hedefine odaklandık. Yaptığımız işin temelinde bu hedefi barındırırken çalışmalarımız ile birçok farklı amaç doğrultusunda fayda sağlıyoruz.
2 Açlığa Son
11 Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
12 Sorumlu Üretim ve Tüketim
13 İklim Eylemi
17 Amaçlar İçin Ortaklıklar

Etkimiz Her Geçen Gün Katlanarak Büyüyor

40000 Ton
israf olmaktan kurtardığımız gıda miktarı
60000 Ton
önlediğimiz karbon emisyonu miktarı
995000
aylık olarak ulaştığımız ihtiyaç sahibi sayısı

B Corp Olmanın Gururunu Yaşıyoruz

Daha kapsayıcı, adil ve sürdürülebilir bir Dünya için toplumu ve çevreyi merkeze alarak çalışan öncü kuruluşların belirlendiği bir sertifikasyon sistemi olan B Corp ağında yer almanın gururunu yaşıyoruz.

Atık yönetimi alanında B Corp olarak Türkiye’den seçilen ilk kurum olmanın gururu ve sorumluluğu ile her zamankinden güçlüyüz.

Bir yıldan uzun süren değerlendirmeler sonucu toplamda 94.4 puan alarak katıldığımız B Corp süreci bizim için yeni başlıyor. Gelecek dönemler için gözümüz çok daha yüksekte.

Gelin birlikte fazlayı faydaya çevirelim